Услуги

 
wave
 
 
 
 
 
 
 

Сечење дрво

 
 

Барање за сечење дрво

 
Барање за сечење дрво кое предизвикува оштетувања на надгробниот споменик може да побара носителот на правото на употреба на гробното место.