Локации

 
wave
 
 
 
 
 
 

Градски Гробишта Ѓорче Петров

 
 
Работно време:
 
секој ден од 07:00 до 16:00
 
 
 
 
 
 
 
Градските гробишта Ѓорче Петров се распостранети на вкупна површина од:

  • Вкупна површина од 176.000 м2
  • Зелени површини 1.700 м2
  • Сообраќајници 2.600 м2
  • Гробни места 9.200

Се состојат од:

Гробишта според верска припадност
  • православни
  • и муслимански