Локации

 
wave
 
 
 
 
 
 

Градски гробишта Камник

 
 
 
 
 
 
 
Градските гробишта Камник се распостранети на вкупна површина од:
  • Вкупна површина од 70.000 м2
  • Сообраќајници 1.975 м2
  • Гробни места 6.237

  • Се состојат од:
    Гробишта според верска припадност
  • православни
  • муслимански