Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Правила и услови

ПРАВИЛА И УСЛОВИ

 
Добредојдовоте на нашата веб-страница (www.butel.mk)

Овие правила и услови (во понатамошниот текст „Правила“) се однесуваат на оваа веб страница во сопственост на Бутел АД (ви понатамошниот текст „ние“ или „компанија“) за било кој уред.

Оваа веб страница е услуга за нашите клиенти. Овие правила се однесуваат на користењето на веб страницата. Со користењето на веб страница, вие се согласувате дека сте обврзани со овие правила. Ако не се согласувате со овие правила, не користете ја или не пристапувајте до неа. Вашата употреба на страницата претставува ваш договор да ги следите и да ги почитувате овие правила.
 

НАДЛЕЖНОСТ

 
Овие правила и вашата употреба на веб-страницата се регулирани со законите на Северна Република Македонија. Основните судови ќе имаат ексклузивна надлежност за сите спорови што произлегуваат или се однесуваат на овие правила или во кои овие правила се материјален факт.
 

МОДИФИКАЦИЈА НА УСЛОВИТЕ

 
Бутел АД може да ги измени овие правила во секое време со објавување на ревидирана верзија на веб-страната. Го задржуваме правото да ги ажурираме или измениме овие правила во кое било време без претходно известување. Ние ве охрабруваме да ги прегледувате правилата секогаш кога ја користите или пристапувате на страната.

Со понатамошно користење на веб-страница по ефектиовниот датум на било какви измени на правилата, вие се согласувате да бидете обврзани со изменетите правила.
 

ПРОСЛЕДУВАЊЕ

 
Бутел АД може да ги додели своите права и должности според овие правила на која било странка во кое било време, без претходно известување до вас.
 

ОГРАНИЧУВАЊА ЗА ВОЗРАСТА

 
Со прифаќање на овие правила, потврдувате дека имате 18 години или дека сте постари. Ако сте на возраст под 18 години, но најмалку 13 години, можете да ја користите оваа веб-страница само под надзор на родител или законски старател кој се согласува да биде обврзан со овие правила.
 

ДОЗВОЛА ЗА СОДРЖИНА И ОГРАНИЧУВАЊА

 
Освен ако не е поинаку наведено, дизајнот на страницата, вклучувајќи информации, податоци, текст, фотографии, видеа, аудио клипови, напишани објави, написи, коментари, софтвер, скрипти, графики и интерактивни одлики што се дел од страната (во понатамошниот текст наречени како „Содржина”) се авторски права, трговски марки или други интелектуални својства во сопственост, контролирани или лиценцирани од нас. Содржината е наменета само за ваша лична и некомерцијална употреба. Ниту едно право, наслов или интерес за која било содржина не ви е доделено или пренесено заради користење на страницата.

Одредени делови на веб-страницата што ви овозможуваат да споделувате Содржина на платформите за социјални медиуми ви даваат ограничена лиценца за прикажување на Содржината како што е наведено, и разбирате дека немате друго право, наслов или интерес за или за Содржината.

Освен како што е наведено погоре, не смеете да репродуцирате, објавувате, пренесувате, дистрибуирате, прикажувате, модифицирате, продавате или учествувате во каква било продажба на кој било дел од Содржината или веб-страницата. Вашата злоупотреба на содржината може да ве изложи на одговорност според важечките закони.
 

ТОЧНОСТ НА ИНФОРМАЦИИ НА ЛИЦЕ МЕСТО

 
Ние даваме се од себе да се осигураме дека информациите на страницата се целосни, точни и актуелни. Сепак, информациите на страницата повремено може да бидат неточни, нецелосни или застарени. Сите спецификации, услуги, описи и цени на услугите на страницата може да се променат во секое време без претходна најава. Ние не ја гарантираме точноста или комплетноста на информациите, содржината или материјалите обезбедени преку страницата.

Вклучувањето на какви било услуги на страницата во одредено време не подразбира или гарантира дека овие услуги ќе бидат достапни во секое време. Го задржуваме правото да ја откажеме продажбата на секоја услуга во кое било време.
 

КОМУНИКАЦИЈА ПО Е-ПОШТА

 
Со набавување на услуга на веб-страницата или на друг начин создадете своја сметка на веб-страницата, разбирате дека може да ви испратиме е-маил пораки или податоци во врска со нашите услуги. Вие се согласувате да добивате такви е-маил пораки од нас.

Освен ако таквата е-пошта не е неопходна за да се олесни трансакцијата, како на пример, да се заврши продажбата или да ви се обезбедат информации поврзани со продажбата, ние ќе ви дадеме можност да се откажете од примањето на овие комерцијални е-маил пораки по е-пошта од нас, следејќи ги упатствата за исклучување дадени во таквите пораки. Одбивањето може да ве спречи да примате е-пораки во врска со специјални понуди, подобрувања или други ажурирања.

Вие исто така се согласувате дека сите известувања, обелоденувања, договори и други комуникации што ви ги доставуваме преку е-пошта ги исполнуваат сите законски услови таквите комуникации да бидат во писмена форма. Вашата согласност за добивање комуникации по е-пошта се однесува на сите ваши интеракции и трансакции со Бутел АД.

Ве молиме, информирајте не за какви било промени во вашата адреса за е-пошта, за да продолжите да ги добивате нашите комуникации без прекини.
 

ПОТВРДА ЗА НАРАЧКАТА

 
Кога поставувате уплата за услугата, треба да добиете е-маил потврда на вашата е-маил адреса со која се потврдува приемот на вашата нарачка.

Ние ја прифаќаме вашата нарачка само откако ќе биде одобрена уплатата преку успешна наплата со вашата платежна картичка.

Со оглед на тоа што се работи за нарачка во вид на плаќање за услуга – надомест за гробно место, наша обрвска е истата да ја евидентираме најдоцна во рок од 24 часа одкако успешно ќе биде извршена наплата на истата. Статусот на плаќањете може да го проверите во секое време на тел.02/2612060 или преку контакт формата на нашата веб страна.

Доколку случајно направите погрешна уплата за истата може да побарате да се прегледа и да се изврши поврат на средства (во износ без задржаната банкарска провизија за остварената транскација) со обраќање преку е-пошта на info@butel.mk за што ќе добиете дополнителни инструкции од референт-операторот.
 

УСОГЛАСЕНОСТ И ДОСТАПНОСТ

 
Услугата што се продава преку оваа страница е наменета да биде во согласност со законите и прописите на Република Северна Македонија. Ако не сте корисник со седиште во Република Северна Македонија, проверете ги законите, регулаторните барања и барањата за безбедност на услугите што се различни од оние во Република Северна Македонија.
 

КОМЕНТАРИ ОД КОРИСНИЦИ

 
Ние им дозволуваме на корисниците да објавуваат коментари, предлози, идеи, материјали и други поднесоци („Коментари на корисниците“) на страницата. Овие коментари од корисници се дадени на недоверлива основа и, со доставување на коментари од корисник, ни давате неотповиклива и неограничена лиценца за целосно искористување на ваквите коментари. Вие се согласувате дека ниту еден коментар на корисник, поднесен од вас до веб-страницата, нема да наруши какво било право на трета страна, вклучително и авторско право, трговска марка, приватност или други лични или сопственички права. Понатаму се согласувате дека ниту еден коментар на корисник, доставен од вас на страницата, нема да биде незаконски, навредлив или непристоен материјал. Вие сте и ќе останете единствени одговорни за содржината на сите коментари кои ги поставувате.

Иако коментарите на корисниците можат да бидат објавени на страницата, објавувањето на тие поднесоци не претставува нашата согласност со ваквите коментари. Ние не сме одговорни за какво било тврдење, вклучително, без ограничување, загуба или повреда на недвижен, материјален или интелектуален имот, повреда на лична приватност или права на приватност, реална, последователна или казнена штета, лична повреда или направена неправедна смрт во врска со коментарите на корисникот. Го задржуваме правото да ги отстраниме сите коментари на корисниците за кои сметаме дека ги кршат горенаведените.
 

ВРСКИ ДО СТРАНИЦАТА НА ТРЕТИ СТРАНИ

 
Веб-страницата може да вклучува врски до други веб-страници што ги одржуваат трети лица. Овие врски ви се дадени единствено како погодност. Вашиот пристап до овие веб-страници на трети страни е на ваш сопствен ризик и нема да имаме никаква одговорност што произлегува или е поврзана со такви веб-страници или од вашиот пристап до или користење на такви веб-страници.
 

ЗАБРАНЕТИ УПОТРЕБИ НА СТРАНИЦАТА

 
Вие разбирате и се согласувате да не (i) објавувате, пренесувате, прераспределувате, поставувате или промовирате каква било комуникација или содржина што може да му наштети или да влијае негативно на нашиот бизнис, производи или услуги; (ii) дејствува на начин или вработува кој било уред што ограничува, нарушува, меша или спречува кој било друг корисник да ја користи или ужива на веб-страницата или што влијае на безбедноста на веб-страницата или (iii) да вработи кој било уред или да се обиде да користи мотор, софтвер, алатка, агент или друг уред или механизам (вклучително и без ограничување пајаци, ботови, роботи, аватари или интелигентни агенти) за навигација или пребарување на страната или за копирање содржина од оваа страница.
 

РЕГИСТРАЦИЈА, СМЕТКИ И ЛОЗИНКИ

 
Вие сте одговорни за лична заштита и безбедност на која било лозинка или корисничко име што можете да го користите за пристап до веб-страницата. Вие сте одговорни за целата активност спроведена на страницата што може да се поврзе или да се пронајде со вашето корисничко име или лозинка. Вие сте должни веднаш да пријавите изгубена или украдена лозинка или корисничко име во нашата служба за корисници.

Ако верувате дека некој ја користел вашата лозинка или сметка без ваше овластување, мора веднаш да ја известите службата за клиенти. Го задржуваме правото да пристапиме и да откриеме какви било информации, вклучително и кориснички имиња на сметки и други информации за да се усогласат со важечките закони и законските барања на владата.
 

ОДРЕКУВАЊЕ НА ГАРАНЦИЈА И ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДГОВОРНОСТ

 
КОРИСТЕЊЕТО НА ВЕБ-СТРАНИЦАТА Е НА ВАШ РИЗИК. ИНФОРМАЦИИТЕ, МАТЕРИЈАЛИТЕ, СОДРЖИНАТА И УСЛУГИТЕ ОБЕЗБЕДЕНИ ИЛИ ДО СЕГА ОБЕЗБЕДУВАНИ СЕ „ТАКВИ КАКВИ ШТО СЕ“ БЕЗ БИЛО КАКВИ ГАРАНЦИИ ВКЛУЧУВАЈЌИ ГАРАНЦИИ ПРОТИВ ТРГОВИЈА, ПОДОБНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ИЛИ НЕПОЧИТУВАЊЕ НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОПСТВЕНОСТ. ЗА НАШИТЕ УСЛУГИ , НЕ ПОСТОЈАТ ГАРАНЦИИ, ИЗЈАВИ ИЛИ ДРУГИ АКТИ СО КОИ СЕ НАД ОПИСИТЕ НА УСЛУГАТА НА ТРГОВЕЦОТ СОДРЖАНИ ВО НАШАТА ПОТВРДА ЗА НАРАЧКА. ПОНАТАМОШНИТЕ ИСКЛУЧОЦИ НА ВКЛУЧЕНИ ГАРАНЦИИ НЕ ГИ НАДМИНУВААТ ЗАГАРАНТИРАНИТЕ СО ЗАКОН. ВЕ МОЛИМЕ ПОВИКАЈТЕ СЕ НА ВАШИТЕ ЛОКАЛНИ ЗАКОНИ ЗА БИЛО КАКВИ ЗАБРАНИ.

НИЕ НЕМА ДА БИДЕЛЕ ОДГОВОРНИ ЗА БИЛО КАКВИ ОШТЕТИ ПРОИЗЛЕЗЕНИ ОД КОРИСТЕЊЕТО НА ОВАА ВЕБ-СТРАНИЦА, ВКЛУЧУВАЈЌИ НО НЕ И ОГРАНИЧУВАЈЌИ СЕ НА ДИРЕКТНИ, ИНДИРЕКТНИ, СЛУЧАЈНИ, ПОСЛЕДОВАТЕЛНИ ШТЕТИ, ДУРИ И АКО СМЕ ЕКСПРЕСНО СОВЕТУВАНИ ЗА МОЖНОСТИ ОД ШТЕТИ. ОДРЕДЕНИ ЗАКОНИ НЕ ДОЗВОЛУВААТ ОГРАНИЧУВАЊА НА ИМПЛИЦИТНИТЕ ГАРАНЦИИ ИЛИ ИСКЛУЧУВАЊЕ ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊЕ НА ОДРЕДЕНИ ШТЕТИ. АКО ОВИЕ ЗАКОНИ ВАЖАТ ЗА ВАС, НЕКОИ ИЛИ СИТЕ ОД ГОРЕНАВЕДЕНИТЕ ОДРЕКУВАЊА, ИСКЛУЧУВАЊА ИЛИ ОГРАНИЧУВАЊА МОЖЕБИ НЕ ВАЖАТ ЗА ВАС И МОЖЕБИ ИМАТЕ ДОПОЛНИТЕЛНИ ПРАВА.
 

ОБЕШТЕТУВАЊЕ

 
Вие се согласувате да не обештетите и да не чувате нас, нашите директори, службеници, вработени, агенти, придружни друштва и подружници безопасни од и против какви било тврдења, штети, трошоци, вклучително и адвокатски такси, кои произлегуваат или се однесуваат на вашето користење на оваа веб-страница или кршење на овие Услови.
 

ПРИГОВОРИ

 
Имајќи ја предвид високата цена на правниот спор, не само во денари, туку и во време и енергија, и вие и Бутел АД се согласуваме на следната постапка за решавање спорови: Во случај на какви било контроверзии, тврдења, дејствија или спорови, страната која го тврди приговорот најпрво ќе се обиде да го реши ваквиот приговор преку обезбедување писмено известување до другата страна преку препорачана пошта опишувајќи ги фактите и околностите (вклучително и каква било релевантна документација) за приговорот и дозволувајќи на странката примач 30 работни дена од датумот на испраќање да одговори на приговорот. Известувањето ќе биде испратено на: (Ул. Лазар Трповски 67А Скопје).

Освен ако не наведете поинаку во вашето известување, Бутел АД ќе одговори на вашето известување користејќи ја вашата последно користена адреса за наплата или адреса за наплата и / или испраќање во вашиот профил на нашата веб-страница.

Доколку страните не се во можност да го решат приговорт, тој треба да се обработи во согласност со делот за надлежност на Условите.
 

ПРИВАТНОСТ

 
Ние сме посветени на заштита на приватноста на посетителите на веб-страницата. За информации за тоа како се собираат, користат или откриваат информации во врска со вашето користење на страницата, консултирајте се со нашата Политика за приватност.
 

УСЛУГИ НА КЛИЕНТИТЕ

 
Ако не разбирате ниту еден од горенаведените Услови или ако имате какви било прашања или коментари, контактирајте ја Услугата за корисници на info@butel.mk
 
 
 
Последна промена: 04/04/2022
Sidebar