Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Плати гробарина

Наем на гробно место

320ден1.600ден
Цената на гробарината за една година изнесува 320Ден . Имате можност да уплатите однапред за неколку години.

Наем за гробница

1.280ден6.000ден
Цената на гробарината за една година изнесува 1280Ден. Имате можност да уплатите однапред за неколку години.
Sidebar