Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Упатство за спроведување на Законот за СПИЈК

Упатство за спроведување на Законот за СПИЈК

Преземете

Упатство за начинот и постапката за спроведување на Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер

Sidebar