Share on Facebook
 
 
 
Share on Twitter
 
 
 
Share on Google Plus
 
 
 
Share on Pinterest
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесете податоци за гробното место/гробницата

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Потврдете

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Внесете податоци

 
 

Одберете за колку години ќе плаќате

 

Внесете податоци за гробното место

 
 
*Годишен надомест за одржување на градските гробишта е 320 денари, на гробниците е 1200 денари.

 
 
 
 
 
ИмеКоличинаЦенаДанок 
Данок:
 
Вкупна цена: