Прашања

 
wave
 
 
 
 
 
 
 
Како да купам гробно место?
 
Гробно место не може да се купи, се доделува само при потреба од погребување.
 
 
 
Како да извршам пренос на старателство на гробно место?
 
Како да извршам пренос на старателство на гробно место од починат брачен другар?
 
Како да извршам пренос на старателство на гробно место од починат родител?
 
 
Што е трансформација на гробно место?
 
Колку чини надомест за одржување на гробиштата (гробарина)?
 
Каде и кога може да се плати надоместокот за одржување на гробиштата?
 
Како да поставам клупа на гробно место?
 
Како да поставам бехатон плочки?
 
Дали е дозволено садење дрва на гробиштата?
 
Сечење дрво?
 
Имам оштетување на гробното место?
 
Пријава на кражба?