Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Наплатен пункт- Центар

Градски гробишта Камник

Sidebar