Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Градски гробишта Камник

Градски гробишта Камник

Градските гробишта Камник се распостранети на вкупна површина од:

  • Вкупна површина од 70.000 м2
  • Сообраќајници 1.975 м2
  • Гробни места 6.237
  • Се состојат од:
  • Гробишта според верска припадност
 • православни
 • муслимански
Sidebar