Плаќањето гробарина отсега е достапно ОНЛАЈН.

Градски гробишта Ѓорче Петров

Градски гробишта Ѓорче Петров

секој ден 07:00 до 16:00

 
Градските гробишта Ѓорче Петров се распостранети на вкупна површина од:

  • Вкупна површина од 176.000 м2
  • Зелени површини 1.700 м2
  • Сообраќајници 2.600 м2
  • Гробни места 9.200

Се состојат од:

Гробишта според верска припадност
  • православни
  • и муслимански
Sidebar