"/> Контакт – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Контакт

Бутел ад Скопје

ул. Лазар Трповски 67 А Скопје

тел. + 389 2 612 060

  • Комерцијална банка 300000000055811
  • Стопанска банка 200001634608490
  • ХАЛК банка 270040617720135

Пратете e-mail :
info@butel.mk