Сечење дрво

Барање за сечење дрво кое предизвикува оштетувања на надгробниот споменик може да побара носителот на правото на употреба на гробното место.