"/> Пратете e-mail – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Пратете e-mail

  • Согласни сте на следниве услови за праќање на електронска порака
  1. Се сложувате да дадете точна инфoрмација за вас самите во формуларот.
  2. Сложни сте да не употребувате клеветнички, заканувачки, штетни, вулгарни или навредливи зборови.
  3. Се сложувате да не го употребувате сервисот за неодреден масовен пренос на пораки.
  4. Се сложувате дека администраторот може со своето дискреционо право да одреди дали вашата порака е во согласност со моралните и етичките правила на однесување и согласно тоа Ви одговори на Вашата порака.