"/> Органи на управување – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Органи на управување

Надзорен Одбор

  1. Снежана Мундишова – претседател
  2. Мирјана Стошиќ -член
  3. Сашко Петровски – член

Управен Одбор

  1. Тони Зајков – претседател, в.д. директор
  2. Павлина Милошевска – член
  3. Иван Севдов – член