"/> Наплатен Пункт – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Наплатен Пункт

ул. Киро Крстевски Платник бр. 11 Скопје

тел. + 389 2 3112937

Работно време секој работен ден и сабота

од 9:00 до 17:00 часот