"/> Локации – БУТЕЛ АД СКОПЈЕ

Локации

Градските гробишта Бутел се состојат од: православни , муслимански , католички, еврејски, општи  и спомен гробишта

 • Вкупна површина од 830.000 м2
 • Зелени површини 41.220 м2
 • Сообраќајници 48.919 м2
 • Гробни места 85.138

Работно време – секој ден 07:00 – 16:00

Градските гробишта Ѓорче Петров се состојат од: православни гробишта

 • Вкупна површина од 176.000 м2
 • Зелени површини 1.700 м2
 • Сообраќајници 2.600 м2
 • Гробни места 9.200

Работно време – секој ден 07:00 – 15:00

Градските гробишта Камник се состојат од: православни, муслимански и општи гробишта

 • Вкупна површина од 70.000 м2
 • Сообраќајници 1.975 м2
 • Гробни места 6.237

Работно време – секој ден 07:00 – 16:00

Наплатен пункт – подружница Центар

Работно време – секој ден 09:00 – 17:00